Odescalchi, Antonio Maria

Odescalchi, Antonio Maria
#7668707


Titel Odescalchi, Antonio Maria
   
Personen Odescalchi, Antonio Maria (1712 - 1762)
Schlagworte Bischof, Geistlicher, Kardinal, Porträt
Digitale Sammlung Porträtsammlung
   
Inventarnummer PORT_00087616_01
Bildnachweis ÖNB