Sala y de Caramany, Benito

Sala y de Caramany, Benito
#7665610


Titel Sala y de Caramany, Benito
   
Personen Sala y de Caramany, Benito (1646 - 1715)
Schlagworte Bischof, Geistlicher, Kardinal, Porträt
Digitale Sammlung Porträtsammlung
   
Inventarnummer PORT_00087551_01
Bildnachweis ÖNB