Tolomei, Giovanni Battista

Tolomei, Giovanni Battista
#7665399


Titel Tolomei, Giovanni Battista
   
Personen Tolomei, Giovanni Battista (1653 - 1726)
Schlagworte Bischof, Geistlicher, Kardinal, Porträt
Digitale Sammlung Porträtsammlung
   
Inventarnummer PORT_00087488_01
Bildnachweis ÖNB