Natta, Enrichetto Virginio

Natta, Enrichetto Virginio
#7655862


Titel Natta, Enrichetto Virginio
   
Personen Natta, Enrichetto Virginio (1701 - 1768)
Schlagworte Bischof, Geistlicher, Kardinal, Porträt
Digitale Sammlung Porträtsammlung
   
Inventarnummer PORT_00088889_01
Bildnachweis ÖNB