Gregor von Ostia, Heiliger

Gregor von Ostia, Heiliger
#7651586


Titel Gregor von Ostia, Heiliger
   
Personen Gregor von Ostia, Heiliger (- 1044)
Schlagworte Bischof, Geistlicher, Kardinal, Porträt
Digitale Sammlung Porträtsammlung
   
Inventarnummer PORT_00088624_01
Bildnachweis ÖNB