Colonna di Sciarra, Girolamo

Colonna di Sciarra, Girolamo
#7639304


Titel Colonna di Sciarra, Girolamo
   
Personen Colonna di Sciarra, Girolamo (1708 - 1763)
Schlagworte Bischof, Geistlicher, Kardinal, Porträt
Digitale Sammlung Porträtsammlung
   
Inventarnummer PORT_00088275_01
Bildnachweis ÖNB