Hutten, Franz Christoph von

Hutten, Franz Christoph von
#7182474


Titel Hutten, Franz Christoph von
   
Personen Hutten, Franz Christoph von (1706 - 1770)
Schlagworte Bischof, Geistlicher, Kardinal, Porträt
Digitale Sammlung Porträtsammlung
   
Inventarnummer PORT_00000119_03
Bildnachweis ÖNB